آلفاباکس


دانلود مجموعه 1000Basic English Words

مجموعه صوتی 4 سطحی 1000Basic English Words از انتشارات Campass برای آموزش لغات پایه ای انگلیسی میباشد.این مجموعه برای تقویت مهارت لغات و واژگان زبان آموزان سطوح مقدماتی به صورت صوتی و شنیداری مناسب خواهد بود. همراه این مجموعه صوتی فایل PDF تمرین و پاسخ نیز ارائه شده است.

1000word

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
صوتی ,english words ,1000basic english ,مجموعه صوتی ,1000basic english words