آلفاباکس


معجم عربی معاصر

نرم افزار معجم اللغة العربیة المعاصرة، دکتر احمد مختار عمر از کاملترین لغتنامه های عربی به عربی معاصر است. این برنامه با جستجو بر اساس ریشه یا مدخل یا مشتقات و تعبیرات سیاقی و جستجو آزاد به راحتی کلمه مورد نظر شما و معنای را نمایش می دهد.

معجم

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
عربی ,عربی معاصر